Terminy dostarczenia dokumentów rozliczeniowych dla wsparcia pomostowego

24.07.2014r.

Terminy rozliczenia poszczególnych okresów rozliczeniowych:

1. Do 31.07.2014

2. Do 01.09.2014

3. Do 30.09.2014

4. Do 31.10.2014

5. Do 01.12.2014

6. Do 31.12.2014

Termin kumulatywnego rozliczenia wsparcia pomostowego do 09.01.2014

Więcej artykułów w: Aktualności