HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Zakończenie Rekrutacji do Projektu

- 03.02.2014

Planowany termin ogłoszenia wstępnych wyników dla wszystkich kandydatów (weryfikacja formalna, cz. A Formularza rekrutacyjnego)

11.02.2014

Planowany termin ogłoszenia wyników II etapu rekrutacji (ocena merytoryczna, cz. B Formularza rekrutacyjnego)

- 21.02.2014

Planowany termin realizacji III etapu rekrutacji (test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną)

- od 24.02 do 06.03.2014

Planowany termin ogłoszenia wstępnych wyników dla wszystkich kandytatów 

- 07.03.2014

Planowany termin ogłoszenia ostatecznych wyników rekrutacji

- 14.03.2014

Planowany termin podpisywania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie 

- od 17.03 do 24.03.2014

 

Harmonogram udziału w projekcie -gr. 1

Szkolenia i doradztwo Termin realizacji ... ...
Podstawowe Zakładanie działalności gospodarczej      
Zarządzanie przedsiębiorstwem      
Finanse i księgowość      
Przydotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe      
Przygotowanie wniosku o otrzymanie dotacji      
Doradztwo podstawowe      
Specjalistyczne Rozliczanie dotacji      
Pozyskiwanie środków na rozwój firmy      
Komunikacja z asertywnością w biznesie      
Profesjonalna obsługa klienta      
Marketing i promocja      
Negocjacje biznesowe      
Doradztwo specjalistyczne